Doporučené doplňující nastavení

Název Držitele a Uživatele honitby

Informace o držiteli a uživateli honitby se budou zobrazovat v měsíčním hlášení Mysl 8. Proto je vhodné tyto informace také doplnit.

Nejčastěji lovené druhy zvěře.

Pokud si vyberete nejčastěji lovené druhy zvěře, budou se vám při zapisování nového úlovku takto zvolené druhy zvěře nabízet jako první a nemusíte listovat v celém seznamu všech druhů.

Výběr používá našeptávač, kdy po zapsání např. jel… se automaticky nabídne jelen evropský……. Stačí potom pouze kliknout na nabízený druh zvěře. Takto si můžete zvolit i více druhů zvěře najednou.

Pomyslný střed honitby

Je více něž vhodné si označit pomyslný střed honitby. Při zapisování nového úlovku a označování místa ulovení, se mapa vždy zobrazí nad vámi zvolené místo. V opačném případě by bylo nutné pokaždé hledat nad celým územím ČR.

Obsah: