Evidence lovců

Po vytvoření nové honitby je nutné vytvořit seznam všech lovců.

Aplikace rozlišuje druhy lovců podle druhu uživatele honitby.

Máme na výběr z mysliveckého spolku a soukromé osoby (fyzická a nebo právnická)

Myslivecký spolek má výbor spolku, v něm předsedu, finančního hospodáře, ostatní členy výboru a členy spolku.

Uživatel honitby, kterým je soukromá osoba, žádný výbor nemá. Má jen lovce, kterým byla vydána povolenka k lovu.

Následně bude možné těmto osobám vydávat plomby, zapisovat jejich úlovky a případně je i připojit do aplikace.

Připojování těchto osob do aplikace ale není nutné.

Obsah: