Vytváření vlastního přehledu úlovků

Jsou situace, kdy například v případě kontroly ze strany Státní veterinární správy, si potřebujeme vytvořit vlastní přehled úlovků, kde nás zajímají pouze: datum ulovení, druh zvěře, pohlaví, číslo plomby, druh lovu, způsob využití uloveného kusu, místo ulovení, protokol z vyšetření na trichinellu a poznámka prohlížitele ulovené zvěře.

Klikněte na ikonu „Nastavení vlastních přehledů“.

Ukáží se případně vámi již vytvořené přehledy.

Pro vytvoření nového přehledu klikněte na ikonu Přidat přehled a vyberte, jaký druh přehledu chcete vytvářet (úlovky/členové/poplatkoví lovci)

Poté musíte napsat název přehledu (např. kontrola SVS).

Kliknete na Pokračovat. Nabídnou se vám všechny existující atributy, které levým tlačítkem myši uchopíte a přetáhnete na pravou stranu. Následně můžete po uchopení názvu atributu ještě měnit jeho pořadí.

Po uložení přehledu se vám nově vytvořený přehled zobrazí buď v přehledu členů, nebo úlovků, podle toho, jaký druh přehledu jste vytvářeli.

Obsah: