Připojení držitele honitby

Myslivecký hospodář se může rozhodnout připojit i držitele a nebo uživatele honitby.

V nastavení honitby stačí kliknout na ikonu „Kontakt na držitele honitby“

Otevře se přehled všech kontaktů držitelů honitby.

Pro vytvoření nového kontaktu klikneme na „Přidat“.

Doplníme minimálně jméno, příjmení a email.

Po uložení nového kontaktu se nám rozsvítí vedle jeho jména žlutá ikona „Pozvat“.

Odesláním elektronické pozvánky, která probíhá stejně, jako připojování jednotlivých členů MS a nebo poplatkových lovců, umožníme držiteli honitby se připojit k honitbě.

Zpřístupníme mu tím informace pouze z plánování a statistiky a místopis honitby. Ostatní informace mu zůstanou nepřístupné.

Pokud má džitel honitby více honiteb, umožní mu to náhled nad všemi jeho honitbami najednou.

Může si zobrazit plnění plánu lovu u každé honitby samostatně a nebo jako celek za všechny honitby dohromady.

Obsah: