Průběžné plnění plánu lovu všech druhů zvěře

Tak, jak průběžně zapisujeme nové úlovky, se nám aktualizuje průběžné plnění plánu lovu.

Máme k dispozici variantu Lov, kde se do plnění plánu lovu započítává pouze ulovená zvěř a variantu Lov/úhyn, kde se do plnění plánu lovu započítává veškerá zvěř, tedy i uhynulá a nebo sražená dopravním prostředkem.

To si můžeme buď pouze zobrazit a nebo jej stáhnout ve formátu PDF a následně třeba vytisknout.

Varianta Lov:

Varianta Lov/úhyn:

V tomto přehledu se automaticky zapisuje i lov takových druhů zvěře, který nebyl plánován – vidíme kompletní přehled lovů ve zvoleném období.

Vidíme jednak plán lovu, jeho plnění v kusech i procentech a počet kusů, který zbývá nalovit, včetně vyjádření v procentech.

Obsah: