Evidence plomb

Evidence plomb je jeden z největších pomocníků.

Po zapsání členů MS a poplatkových lovců je nutné udělat inventuru v plombách.

Toto bude asi nejtěžší krok. Po této inventuře už ale bude veškerá evidence v maximálním pořádku bez možnosti dělání chyb.

Je nutné nejdříve zjistit, jaké plomby zůstali hospodáři v držení (které ještě nevydal) a jaké plomby má rozdané mezi ostatní členy MS a nebo poplatkové lovce.

V této fázi důrazně doporučujeme chtít všechny plomby osobně vidět a opsat si čísla sám. Nespoléhejte se na pouhé zaslání SMS s číslem plomb. Spousta lidí může udělat chybu při psaní SMS a potom je vše špatně.

Nechte si minimálně poslat třeba fotografii všech plomb s viditelným číslem pro kontrolu.

Obsah: