Přehledy členů a poplatkových lovců

V přehledu členů MS a poplatkových lovců máme v základu tři seznamy.

Základní seznam, který obsahuje jméno, příjmení, telefon a fukce v MS. Ten je zpřístupněný všem připojeným členům MS.

Detailní seznam, který obsahuje všechny evidované informace, včetně adresy atd, je zpřístupněn pouze hospodáři a členům výboru MS.

Seznam archivovaných členů a lovců, který obsahuje bývalé členy a poplatkové lovce.

Obsah: