Připojení uživatele honitby

Toto je výhodné především v situaci, kdy je uživatelem honitby soukromá osoba, která není současně i mysliveckým hospodářem.

Pokud má tato osoba v pronájmu více honiteb, získá tím dokonalý přehled všech lovů, plnění plánů lovu, přehled plomb, přehled lovců atd. ve všech jeho honitbách samostatně i dohromady.

Připojení uživatele honitby do aplikace zajišťuje opět myslivecký hospodář.

Uživatel honitby vidí veškeré informace, které vidí myslivecký hospodář, ale nemůže do aplikace nic zapisovat.

Postup připojení uživatele honitby je naprosto stejný, jako když připojujeme držitele honitby.

Pro připojení uživatele honitby stačí v nastavení honitby kliknout na ikonu „Kontakt na uživatele honitby“

Ukáže se přehled všech kontaktů na uživatele honitby. Můžeme přidat nový kontakt, kde napíšeme pouze jméno, příjmení, telefon a email

Jakmile napíšeme email, ukáže se nám u kontaktu žlutá ikona Pozvat.

Odesláním elektronické pozvánky, která probíhá stejně, jako připojování jednotlivých členů MS a nebo poplatkových lovců, umožníme uživateli honitby se připojit k honitbě.

Obsah: