Příjemka nových plomb

Máme dva způsoby, jak plomby přijmout.

Klikneme na ikonu Plomby a vybereme záložku Nová příjemka.

Tady máme možnost přijmout buďto celou číselnou řadu plomb, která na sebe navazuje a nebo jen jednu plombu.

Naskladnění celé série plomb, kterou obdržíte od ORP (zpravidla cca 100ks plomb):

Pro příjem celé série plomb (2 a více plomb v řadě) použijeme první způsob.

Napíšeme nejdříve číslo série (např. CZ01). Do kolonky s názvem Začátek série napíšeme šestimístné číslo, kterým série začíná a potom do kolonky s názvem Konec série šestimístné číslo, kterým série končí. Pro dokončení příjemky kliknete na Naskladnit. V tu chvíli se naskladní celá číselná řada plomb.

Prvotní naskladnění plomb, které mají lovci již vydané:

Pokud víte, že konkrétní lovec má v držení sérii plomb (2 a více plomb jdoucích za sebou), postupujeme stejně, jako při naskladnění série plomb s tím rozdílem, že navíc ještě zvolíme jméno lovce. Po kliknutí na Naskladnit, dojde jednak k naskladnění požadované série plomb a rovnou se automaticky vytvoří i výdejka danému lovci.

V opačném případě bychom museli plomby nejdříve naskladnit a poté vytvořit zvláštní výdejku a plomby vydat konkrétnímu lovci. Zmíněný postup zjednodušuje prvotní naskladnění plomb do aplikace, které jsou již rozdány mezi lovce.

Obsah: