Připojování lovců do aplikace

Tato aplikace vznikla především jako pomocník pro myslivecké hospodáře. Připojování jakékoliv další osoby není nutné!!!

Je ale více než vhodné, připojit ideálně všechny členy MS a poplatkové lovce.

Každá role má svá omezená práva. Veškeré informace vidí pouze myslivecký hospodář – viz samostatná část nápovědy s názvem Role a jejich význam.

Velkou výhodou je možnost nahlašovat hospodáři nové úlovky se všemi potřebnými informacemi, včetně místa ulovení a fotografií úlovku.

Nemůže dojít k chybě v číslech plomb, protože ten, kdo nahlašuje nový úlovek, může použít pouze takovou plombu, kterou má daná osoba hospodářem přidělenou a která nebyla doposud použita.

Každý vidí své vlastní minulé úlovky.

Dále všichni vidí i místopis honitby, kde je podrobný popis honitby i se všemi místními názvy, posedy, krmelci atd, včetně jejich fotografií.

O připojení, případně odpojení do aplikace rozhoduje pouze myslivecký hospodář.

Způsob připojení ostatních členů MS a nebo poplatkových lovců:

Jakmile doplníme do detailu člena, nebo popl. lovce jeho email, rozsvítí se v přehledu členů/popl. lovců žlutá ikona „Pozvat“.

Po kliknutí na tuto ikonu a potvrzení úmyslu opravdu tuto osobu připojit/pozvat, odejde ne email dané osoby tzv. zvací email.

Tato elektronická pozvánka platí z důvodu bezpečnosti pouze 7 dnů. Pokud ji daná osoba nevyužije, může jí myslivecký hospodář poslat pozvánku novou.

Po kliknutí na odkaz ve zvacím emailu bude daná osoba přesměrována na registrační stránku, kde si pouze zvolí své šestimístné heslo a uloží si jej.

Poté se automaticky dostane na samotnou stránku, kde mu jsou zpřístupněny vybrané informace o honitbě, jeho úlovcích a jeho plombách.

Myslivecký hospodář může kdykoliv kohokoliv zase odpojit.

Obsah: