Místopis honitby

Aplikace umožňuje mysliveckému hospodáři zaznamenat do mapy informace o honitbě, jako jsou místopisné názvy, posedy, krmelce, zásypy, slaniska a napajedla.

Ke každému označenému bodu je možné připojit max. 3 fotografie.

Každý například krmelec, posed atd., mimo místopisného názvu, je možno přidělit některému z členů MS a nebo poplatkovému lovci.

U všech bodů je možno připojit i poznámku. Například u krmelců jeho číslo.

Tyto místopisné body a názvy jsou přístupné úplně všem připojeným členům MS i poplatkovým lovcům.

Aplikace obsahuje zakreslené hranice honiteb.

V případě použití mobilní aplikace, která bude k dispozici během dubna 2021, je vidět i aktuální poloha lovce. Toto funguje i v místech bez mobilního signálu, protože aplikace využívá GPS signál ze satelitů a obsahuje i off-line mapu.

Obsah: