Druh uživatele – myslivecký spolek

Pokud zvolíte druh uživatele honitby myslivecký spolek, je dalším krokem zapsání členů mysliveckého spolku a nebo poplatkových lovců.

Při zapisování nového člena MS nejdříve klikneme na hlavní ikonu Členové a potom na Nový člen spolku.

U člena MS jsou povinné údaje pouze jméno, příjmení a role. Role je zásadní, protože pomocí nastavené role rozhodujeme, jaké informace se v případě připojení člena MS dané osobě zpřístupní. Připojení dalších osob není ale nutné.

Význam jednotlivých Rolí je v samostatné části nápovědy.

U člena spolku, když navíc napíšeme datum narození, se nám automaticky zobrazí jeho věk.

Pokud doplníme datum, od kdy je členem spolku, automaticky se nám ukáže i doba, po kterou je členem spolku.

Nový poplatkový lovec

Při zapisování nového poplatkového lovce (nečlena spolku), nejdříve klikneme na ikonu „Členové“ a potom na „Nový poplatkový lovec“

U poplatkového lovce jsou povinné pouze jméno a příjmení. Můžeme dále doplnit všechny ostatní informace, jako je adresa, telefon, email, platnost povolenky, číslo a platnost zbrojního průkazu, lovecký lístek, pojištění atd.

Automaticky se vytváří seznam všech poplatkových lovců, kteří kdy v minulosti měli vystavenou povolenku k lovu.

Každého poplatkového lovce je možné archivovat.

Pokud budeme chtít vystavit archivovanému poplatkovému lovci novou povolenku k lovu, stačí jej najít v seznamu archivovaných lovců, odarchivovat jej a vystavit mu povolenku novou.

Obsah: