Technické řešení

Základní myšlenkou tohoto technického řešení je vznik jedné jediné databáze informací o všech honitbách a ulovené zvěři v rámci celé ČR.

Do této databáze se následně připojují jednotlivé honitby prostřednictvím mysliveckých hospodářů, členové jednotlivých mysliveckých spolků, poplatkoví lovci, držitelé a uživatelé honiteb.

V současné době, kdy toto řešení není nařízeno zákonem, umožňujeme připojení pouze na úrovni jednotlivých honiteb, včetně jejich držitelů a uživatelů.

Je vytvořené i připojení pro téměř celou státní správu na všech jejích úrovních, ale tato funkce není zatím zpřístupněna.

O připojení například členů MS, poplatkových lovců a nebo držitelů honiteb, rozhoduje výhradně myslivecký hospodář. Bez jeho souhlasu nemá nikdo jiný přístup k jakýmkoliv informacím.

Spojení s databází zajišťuje webová aplikace Emyslivost, do které se uživatelé připojují pomocí svého emailu a hesla.

Pomocná mobilní aplikace umožňuje omezené používání i bez datového připojení. Týká se to především nahlašování úlovku a přístupu k místopisu honitby včetně zobrazení hranic honiteb.

Všechna  data jsou pravidelně zálohována a nemůže tedy dojít k jejich ztrátě.

Každý uživatel má v rámci aplikace svou tzv. „Roli“, přičemž každá role má svá práva.

Nikdo nevidí vše – každá role vidí jen to, co má a co potřebuje vidět.

Základní přehled uživatelských rolí:

  • myslivecký hospodář
  • člen MS (mysliveckého spolku)
  • poplatkový lovec
  • držitel honitby
  • uživatel honitby
  • ORP (obec s rozšířenou působností)
  • Kraj
  • MZe
  • Státní veterinární správa – SVS

Podrobný popis celé aplikace a jednotlivých rolí je v Návodu na použití

Toto řešení sice již nyní umožňuje připojení a sdílení vybraných informací o mysliveckém hospodaření se státní správou tak, jak je to popsáno v novele zákona o myslivosti, ale bez souhlasu mysliveckého hospodáře se žádné informace nikomu dalšímu neukazují.