Nahlašování nového úlovku lovcem

Každý připojený člen MS a nebo poplatkový lovec, může elektronicky nahlásit svůj nový úlovek, nebo třeba nalezený úhyn, mysliveckému hospodáři.

Připojený lovec vidí ikonu „Nahlásit úlovek“ na rozdíl od mysliveckého hospodáře, který vidí ikonu „Zadat úlovek“.

Po kliknutí na ikonu „Nahlásit úlovek“ se lovci otevře formulář.

Hlavní atributy jsou povinné a celý postup nahlašování nového úlovku neumožňuje udělat chybu.

Tímto způsobem dojde k pouhému nahlášení nového úlovku se všemi požadovanými atributy, nikoliv ke konečnému zapsání úlovku do aplikace.

Pravomoc zapsat úlovek do aplikace má pouze myslivecký hospodář.

Po dokončení zápisu všech potřebných atributů pouze klikneme na ikonu „Odeslat hospodáři“.

Lovec po odeslání hlášení nového úlovku uvidí i přehled jím, doposud nepřijatých nahlášených úlovků. Vedle záložky „Úlovky“ se mu zobrazí číslo v závorce s počtem jím nahlášených úlovků.

Dokud hospodář nepřijme jeho hlášení, může si lovec i po nahlášení úlovku otevřít kartu jím nahlášeného úlovku a cokoliv upravit. Po uložení úlovku hospodářem již lovec nemůže nic měnit.

Mysliveckému hospodáři v okamžiku nahlášení nového úlovku odejde informační email s textem:

Uživatel Novák Jiří nahlásil úlovek Jelen evropský uloven dne: 19.2.2021.

Detail úlovku si můžete prohlédnout a případně schválit po kliknutí na tento odkaz

Myslivosti zdar

Po klikntí na odkaz v emailu bude hospodář automaticky přesměrován do aplikace přímo do detailu nahlašovaného úlovku.

Mimo informačního emailu, se mysliveckému hospodáři ukáže vedle záložky „Úlovky“ i počet nahlášených úlovků všemi lovci v jeho honitbě.

Po kliknutí na detail nahlášeného úlovku se otevře karta úlovku, kde je možné nahlášený úlovek rovnou shválit, otevřít a upravit a nebo celý zamítnout.

Po schválení nového úlovku hospodářem utomaticky odejde lovci informační email, že hospodář schválil jím nahlášený úlovek s textem:

Dobrý den Jiří Novák,

Váš nahlášený úlovek Jelen evropský ze dne: 19.2.2021 byl uložen.

Detail úlovku si můžete prohlédnout po kliknutí na tento odkaz.

Myslivosti zdar

Po kliknutí na odkaz v emailu bude lovec automaticky přesměrován na detail úlovku, který hospodář schválil.

Celý postup je opět velmi jednoduchý a neumožňuje udělat chybu.

Obsah: