Zrušení plomby

Může se stát, že dojde ke ztrátě plomby. V tom případě můžeme plombu zrušit.

V přehledu plomb vybereme plombu/plomby, které chceme zrušit a klikneme na ikonu „Zrušit plomby„.
Doplníme poznámku „Důvod zrušení“ a uložíme.

Všechny takto zrušené plomby si můžeme zobrazit v přehledu zrušených plomb.

Následně je možné zrušenou plombu ze seznamu odstranit i úplně. Pro úplné odstranění plomby si danou plombu nejdříve označíme a klikneme na ikonu „Smazat plomby“.

Plomby, které jste ale doopravdy obdrželi od OSSM a byly ztraceny, doporučujeme ponechat v seznamu zrušených plomb s uvedením důvodu.

Obsah: