Úhyny

V přehledu úhynů se zobrazují všechny „úlovky“, kde se druh lovu vybralo: sraženo dopravním prostředkem, úhyn (mimo komunikace) a nebo sanitární lov.

Přehled vytvoříme pouhým výběrem měsíce, za který chceme přehled vytvořit. Přehled se vytvoří sám.

Po kliknutí na ikonu Stáhnout, se do počítače stáhne celý přehled ve formátu pdf.

V přehledu se ukáží všechny úhyny s rozdělením podle měsíců v mysliveckém roce.

Systém automaticky, podle místa nálezu, který označíme na mapě, doplní i název místa nálezu.

Obsah: