Mysl 8

Aplikace automaticky vytváří měsíční hlášení.

Hlášení za daný měsíc lze vytvořit nejdříve první den v měsíci následujícím. Zelená ikona „Vytvořit měsíční hlášení“ se ukáže vždy až 1.den následujícího měsíce.

Postup vytvoření hlášení:

Po kliknutí na ikonu Mysl 8 se ukáže přehled všech již vytvořených hlášení.

Následně stačí kliknout na ikonu Vytvořit měsíční hlášení, zvolit počet příloh (obvykle napíšeme „0“) a uložíme.

V přehledu všech vytvořených hlášení se automaticky vygeneruje Mysl 8 ve formátu pdf tak, jak jej požaduje ORP.

Hlášení se vytvoří ve formátu PDF samo. Stačí si jen zobrazit variantu „Celkem“ kdy nerozlišujeme lov a úhyn a nebo variantu „Lov/úhyn“.

V tiskopisu Mysl 8, vydaným Mze, nejsou předepsány všechny druhy zvěře, které se v našich honitbách vyskytují. Pokud se uloví například liška obecná, psík mývalovitý atd, automaticky se tyto druhy doplní do prázdného řádku pod krocana divokého, který je v originálním hlášení jako poslední.

Poznámka:

Je důležité správně nastavit informace o uživateli a držiteli honitby v nastavení honitby, protože tyto informace se automaticky propisují do tohoto hlášení.

Obsah: