Vytváření vlastního přehledu lovců

Situací, kdy si potřebujeme vytvořit vlastní přehled lovců s vybranými atributy, může být mnoho.

U členů MS potřebujeme, například kvůli výroční členské schůzi, vytvořit seznam členů pouze s atributy jméno, příjmení, datum narození, věk, datum přijetí do MS a doba členství v MS.

Postup vytvoření vlastního přehledu

Klikněte na ikonu „Nastavení vlastních přehledů“ a vyberete „Členové“.

Následně napíšete název přehledu, například „Výročí“ a klikněte na Pokračovat.

Nabídnou se vám všechny existující atributy, které levým tlačítkem myši uchopíte a přetáhnete na pravou stranu. Následně můžete po uchopení názvu atributu ještě měnit jeho pořadí.

Po uložení vytvářeného přehledu členů se název přehledu ukáže vedle původního přehledu s názvem „Archivovaní“.

Všechny námi vytvořené přehledy můžeme v budoucnu upravovat i celé mazat.

Obsah: