Mysl 1, 2 a 3

Vytvoření Mysl 1, 2 a 3 je velmi jednoduché.

Po kliknutí na záložku „Plánování a statistika“ vybereme třeba Mysl 1 (spárkatá zvěř). Následně klikneme na ikonu „Vytvořit plán“.

Zobrazí se políčko, kam začneme psát druh zvěře a systém nám našeptá druhy spárkaté zvěře.

Výběr druhu zvěře potvrdíme kliknutím na jeho název. Součástí názvu u spárkaté zvěře je i pohlaví a u samců i věková třída.

Následně jen napíšeme u všech vybraných druhů zvěře počet kusů a vše uložíme.

Po uložení se nám zobrazí celý plán lovu Mysl 1, který můžeme v budoucnu upravit, převézt do pdf, zobrazit si jeho průběžné plnění a nebo smazat.

Postup vytvoření Mysl 2 a 3 je stejný.

Obsah: